İŞYERİ HEKİMLİĞİ

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak,
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışan sayısına göre ve tehlike sınıfını göre iş
iş yeri hekimi ve sağlık personeli bulundurmakla yükümlüdür.
  
AKKAŞ OSGB bünyesinde uzman doktorlarımızın İşyeri Hekimliği kapsamındaki görev ve yetkileri:
· İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
· Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
· Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek,
· İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak,
· İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,
· İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak,
· Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği
konusunda gerekli kontrolleri yapmak,
· İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,
· İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
· Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
· İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek,
· Yıllık çalışma planı hazırlamak.

Site İçi Arama Motoru :

OSGB 1138 Nolu yetkili ortak sağlık güvenlik birimi
Akkaş KVKK        KVKK Uyum Kapsamında İnternet Gizlilik Çerez Politikası
AnasayfaKurumsalHizmetlerimizKütüphaneiletişim