SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI/ DÖKÜMANI
6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında 4, 10, 14 ve 16 ‘ıncı maddelerde belirtilen
hükümler doğrultusunda Yer altı ve Yer üstü maden işletmeleri, yapı inşaat işleri, tünel, kuyu, çalışmalarında işe
başlamadan önce yapılması zorunlu olan, ilave değişimlerde de revize edilen Sağlık ve Güvenlik Planı/Dökümanı
hazırlanmalıdır.

Bu kapsamda;

-Patlayıcı madde kullanımı yapılan işlerde,
-Radyasyon içeren çalışmalarda,
-Kimyasal maddelerle çalışmalarda,
-Biyolojik maddelerle çalışmalarda,
-Basınçlı keson içersinde yapılan işlerde,
-Yüksek gerilim  hatları civarındaki çalışmalarda,
-Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma riski bulunan kazı işlerinde,
-Kuyu, yer altı kazısı ve tünel işlerinde,
-Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde ,

Çalşanların işyerlerinde maruz kalabilcekleri psikososyal risklerde dahil olmak üzere; Risklerin Belirlenmesi ve
Değerlendirilmesi, Çalışma Yerlerinin ve Ekipmanlarının güvenli bir biçimde düzenlenmesi, kullanılmasını kapsayarak
tüm riskler yasal mevzuata göre ( İnşaat İşyerlerinde  İş Sağlığı ve Güvenliği, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve
Güvenliği) tanımlanarak, çalışanların sağlık ve güvenliği, işletme güvenliği koruma altına alınarak AKKAŞ OSGB 
bünyesince Sağlık ve Güvenlik Plan/Dökümanı uzman ekibimizce hazırlanmaktadır.
Site İçi Arama Motoru :

OSGB 1138 Nolu yetkili ortak sağlık güvenlik birimi
Akkaş KVKK        KVKK Uyum Kapsamında İnternet Gizlilik Çerez Politikası
AnasayfaKurumsalHizmetlerimizKütüphaneiletişim