MAKALELER
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İnşaat sektörü ülkemizde olduğu gibi AB ülkelerinde de riskin en fazla olduğu sektördür. Tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de inşaat sektörü çalışanları diğer sektörlere göre 3 kat daha fazla ölüm riski ve 2 kat daha fazla yaralanma
riski ile karşılaşmaktadır. Bütün sektörlerde oluşan kazalar çalışana, işverene ve aynı zamanda topluma yüksek
maliyetler getirmektedir.

İnşaat işleri, çalışma şartları bakımından en riskli sektör olup kaza istatistiklerine göre tehlikeli işlerin en başında
gelmektedir. Ülkemizde oluşan bütün iş kazalarının %11 inşaat sektöründe gerçekleşmektedir ve inşaat sektöründe
gerçekleşen kazaların %5’i ölüm le sonuçlanmaktadır. Aynı zamanda bütün iş kazalarında oluşan ölümlerin %33’ü inşaat
sektöründe gerçekleşerek bu alanda birinci sırada bulunmaktadır.

Dünya Çalışma Örgütü’nün verilerine göre iş kazası ve meslek hastalıklarının maliyeti ülke GSYİH’in %4’ü olduğu
görülmektedir. Ülkemizde ise iş kazalarının maliyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan bütçeye denk gelmektedir. Halbuki,
bu iş kazalarının maliyeti, önlemek için kullanılacak bütçenin 5 katı olduğu gözlemlenmiştir.Yukarıdaki verilere bakıldığında inşaat sektörünün neden en tehlikeli iş kolu olduğunu görmek gayet aşikar. Bu kazaların
da en büyük nedeninin yüksekten düşme olduğu görülmektedir. Peki neden inşaat sektörü en riskli sektördür:

· Yapılan çalışmalar sürekli değişiklik gösterir.
· Geçici işlerdir, çalışma saatleri düzensizdir.
· Sürekli olarak işçi sirkülasyonu fazladır.
· Eğitimsiz ve vasıfsız çalışan sayısı çok fazladır.
· Kullanılan malzeme ve üretim şekli çok çeşitlidir.

Aslında oluşan kazaların çoğunun önlenebilir olduğu kazalar sonrasında tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalara göre
inşaat sektöründeki kazaların %98’i önlenebilir olduğu dile getirilmiştir. Bunlar işverenin sorumlulukları, eğitim takviyesi ile
önlenebileceği görülmüştür. Burada işverene bir dizi işler düştüğü söylenebilir.

Bunlar:

· İş sağlığı ve güvenliği işin planlama esnasında hesaba katılmalıdır.
· Güvenli iş ekipmanı sağlamak
· Tehlikelerin ortadan kaldırılamadığı durumda gerekli işaret veya işaretçileri hazır bulundurmak
· En son çare olan kişisel koruyucu donanımı hazır bulundurmak.

1. Baret
2. İş ayakkabısı
3. İş elbisesi
4. Eldiven
5. Emniyet kemeri
6. Göz ve solunum koruyucuları
· Risk değerlendirmesi yapılması, önceliğin toplu koruma yöntemlerine verilmesi, eğitim ve bilgilendirmenin
yapılması

İnşaat işlerinde bütün yapılan işler risklidir ve her zaman tehlike kaynağıdır. Fakat başlıca tehlike kaynakları aşağıda
sıralandığı şekildedir.

· Yüksekte çalışma
Yüksekten düşme, inşaat işlerinde en sık karşılaşılan ölümlü ve ağır yaralanmalı kazaların nedenidir.

1. Korkuluksuz iskelelerde çalışmak
2. Doğru olmayan emniyet kemeri kullanmak veya hiç kullanmamak
3. Sağlam olmayan çatılar
4. Bakımı ve konumlanması yanlış yapılmış merdivenler

Yüksekten düşme riski doğru ekipman ve toplu koruma yöntemleriyle azaltılabilir yada yok edilebilir. Alınan tedbirlere
rağmen azaltılamıyorsa paraşütçü tipi emniyet kemeri kullanarak risk yok edilebilir.

· Kazı işlerinde çalışma

İş kazalarının önüne geçmek adına tehlikeli kazı alanları belirlenmeli ve işaretlenmelidir. Kazı alanını destekleyecek uygun
iksa işlemleri mutlaka yapılmalı ve personele konu hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.

· Hareketli yükler

Tüm mobil vinç işleri belli bir plan dahilinde yapılmalı ve işi ehil kişi tarafından yapılması sağlanmalıdır. Operatörün
mutlaka görüşü açık olmalı ve vincin konumu çok iyi seçilmelidir. Özellikle kazı alanları ve enerji hatlarından uzakta
olması sağlanmalıdır.

· Genel temizlik ve güvenli ulaşım

İnşaat alanının genel saha düzeni ve tertibi önemlidir. Çalışma sahasında kullanılan yollar mutlak suretle boş ve temiz
olmalı. Kullanılan malzemeler etrafa gelişigüzel atılmamalı uygun bir şekilde depolanmalı. Atıklar bir yerde toparlanmalı
etrafa atılmamalıdır.

Unutmamak gerekir ki, kazaların çoğu alınacak çok küçük tedbirlerle yok edilebilir ve insan hayatı bütün işlerden çok
daha önemlidir.

Ramazan AKKUŞ
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Site İçi Arama Motoru :

OSGB 1138 Nolu yetkili ortak sağlık güvenlik birimi
Akkaş KVKK        KVKK Uyum Kapsamında İnternet Gizlilik Çerez Politikası
AnasayfaKurumsalHizmetlerimizKütüphaneiletişim