Ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri iş sağlığı ve güvenliği konusudur. Çünkü reale bakıldığı zaman ülkemiz iş
kazaları ve meslek hastalıkları bakımından dünyada üst sıralarda yer almaktadır. Her gün meydana gelen iş
kazalarında onlarca insan yaralanmakta ve/veya hayatını kaybetmektedir.
  20/6/2012 tarihli ve 29.12.2013 tarihinde yürürlüğe giren  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer
alan bütün işyerleri bünyesinde İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır.
  29.12.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen   işverenin
yükümlülüğü, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının
izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve
güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; gerekli niteliklere haiz iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer  sağlık
personeli görevlendirmek zorundadır.

  Bu yasa;  

• 50 ve üzeri çalışanı olan sanayiden sayılan ve sürekli 6 ay çalışan işletmeler
• 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 01.01.2014 tarihi itibari ile
• 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2016 tarihi itibari ile zorunluluk başlayacaktır.

İş Güvenliği Uzmanının İşletmenin Çalışan Sayısı, İşin Niteliği Ve Tehlike Sınıfına Göre Bulunma
Süreler;

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
b) Diğer işyerlerinden;
1.  Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
2. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
3.  Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.
Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde  Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve    daha 
fazla çalışanı olan işletmelerde Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde tam süreli iş 
güvenliği uzmanı görevlendirilir.

İş Güvenliği Uzmanının İşletme İçerisindeki Görevlerini Genel Olarak Sıralarsak;
1. Ortam gözetimi
2. Risk analiz raporlaması
3. Periyodik bakım ve kontrollerinin takibi
4. Acil durum planları
5. Yangın çalışmaları
6. Cihaz alımı ve talimatları
7. Kişisel koruyucu seçimi,
8. Yıllık çalışma planı
9. İş kazası inceleme ve düzeltici faaliyet planı
10.Kaza kayıtları ve bildirimler
11.Yıllık eğitim planı
12 Kurul toplantıları
13 İşyeri hekimi ile iş birliği yapmak


İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri;
1. İşverene yazılı olarak bildirilen ve verilen süreler içersinde yerine getirilmeyen aksaklıkları bağlı bulunan çalışma
ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek
2. İşyerinde çalışanı etkileyecek yakın ve hayati tehlikeleri işverene bildirmek
3. Görevi gereği iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak çalışan kişilerle görüşmek olup bu bağlamda
AKKAŞ OSGB olarak uzman ekibimizce hizmet verilmektedir.
   • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİ
Site İçi Arama Motoru :

OSGB 1138 Nolu yetkili ortak sağlık güvenlik birimi
Akkaş KVKK        KVKK Uyum Kapsamında İnternet Gizlilik Çerez Politikası
AnasayfaKurumsalHizmetlerimizKütüphaneiletişim