İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
Çalışanları güvenli davranmaları yönünde nasıl yönlendirebiliriz? Tüm çalışanların güvenli davranmasını
sağlayabilecek sihirli bir güce sahip değiliz elbette. Peki onların gerektiği gibi davranmalarını nasıl sağlayacağız?

Yapmamız gereken tek şey çalışanlara onların gözünden bakmaya çalışmak olacaktır. Öncelikle çalışanın eğitimleri
konusunda motive edilmesi gerekmektedir. İsteksiz ve zorlama ile verilen bir eğitim zaman kaybından başka bir şey
değildir.
Eğitime başlamadan önce genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitimleri içeren yıllık eğitim
planı hazırlanarak, eğitim hedefleri istenilen sonuç belirlenir. En önemlisi çalışanların eğitimi    aldıktan sonra nasıl bir
davranışa sahip olacağı açık bir biçimde belirlenerek, eğitimlerin konuları içerisinde çalışanların yasal hak ve
sorumlulukları ile maruz kalabilecekleri mesleki riskler bulunur. Bu  plan çerçevesinde eğitimler sürdürülür. Eğitimler
o işyerinde çalışanların anlayacağı bir şekilde hazırlanıp, anlayabilecekleri bir uslüpla sunulmalıdır.

Eğitimde önemli olan çalışanın bu eğitimden verim alabilmesidir.

İş sağlığı güvenliği eğitimleri gruplar halinde sunulabildiği gibi bireysel olarak da sunulabilir. Bu verdiğimiz eğitimlerde
amaç çalışanların pozitif yönde davranış değişikliği sağlamasıyla eğitimde aktarılan bilgilerin kavranmasıdır. Bu
sebeple eğitim sonlarında eğitimin etkin olup olmadığını belirlemek için değerlendirme testleri yapılmalı, gerekiyorsa
eğitim yinelenmelidir.
İş kazalarının temel sebebi tehlikeli durum ve tehlikeli (güvensiz) davranışlardır. Tehlikeli durumu ortadan kaldırmak
için iş yerinde alınacak önlemler yeterli olacaktır. Fakat, iş kazalarının yaklaşık % 70’ine sebep olan güvensiz
davranışları ortadan kaldırmak ve yerine güvenli davranışlar yerleştirmek için işyerinde olumlu bir iş güvenliği kültürü
oluşturmak gerekir. Olumlu bir güvenlik kültürünün en önemli adımı ise iş güvenliği eğitimidir.

Gelişen bilgi, teknoloji ve sosyo-ekonomik değişimler karşısında okul sisteminin kazandırdıkları yeterli olmamakta ve
iş yaşamında gereksinim duyulan bilgi, beceri ve davranışların işgücüne kazandırılması önem taşımaktadır.
İşverenler, çalışanlarının tehlikelere ve risklere karşı korunmaları için gerekli eğitimi almalarını sağlamakla
yükümlüdürler. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili verilecek eğitimleri iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri
verebilmektedir.
Eğitimler, yönetmelikte belirtildiği üzere üç gruba ayrılır;
1) Yeni Eğitim (İş Başı Eğitimi): İşe yeni giren çalışana verilen eğitimdir. Eğitimde, işyerinin kısaca tanıtımı yapılır,
genel iş sağlığı ve güvenliği konuları hakkında çalışan bilgilendirilir.
2) İlave Eğitim: Çalışanların iş güvenliği konuları hakkındaki eksikliklerini tamamlamak ve mesleki niteliklerini
geliştirmek için verilen eğitimlerdir.
3) İleri Eğitim: Çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve mesleki anlamda işletme körlüğünü
ortadan kaldırmak için verilen eğitimlerdir.

Eğitim süreleri ve konuları
MADDE 11 -
(1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat
olarak her çalışan için düzenlenir.
Eğitim Konuları
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma olarak sıralanmaktadır.

AKKAŞ OSGB gereken tüm eğitim hizmetlerini, çalışmalarını, uygulamaları, planlamasını  uzman ekibiyle
sunmaktadır.
Site İçi Arama Motoru :

OSGB 1138 Nolu yetkili ortak sağlık güvenlik birimi
Akkaş KVKK        KVKK Uyum Kapsamında İnternet Gizlilik Çerez Politikası
AnasayfaKurumsalHizmetlerimizKütüphaneiletişim