AKKAŞ Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde bulunan işyeri  hekimleri , iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına
uygun olarak aşağıdaki görevleri ifa ederler.
· İşverene mevzuat dahilinde bulunan iş sağlığı konularında danışmanlık yapmak
· Personelin sağlık muayenelerini yapmak ve iş uygun olan raporları onaylamak
· Personele ilk yardım, iş hijyeni gibi iş sağlığı konularında eğitim vermek
· İşyerindeki bütün faktörleri irdeleyerek iş ile işçinin uyumunu sağlamak
· 50 ve üzeri çalışan bulunan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunda bulunmak ve çalışmalara katılmak
· İş güvenliği uzmanı ile koordineli çalışarak gözetim ve denetim sistemini kurmak
· İşyerinde bulunan hizmet birimlerinin (yemekhane, çay ocağı vb.) temizliğini kontrol etmek
· İşyerinde tespit edilen riskleri kabul edilir seviyeye indirgemek için iş güvenliği uzmanı ile birlikte çalışma
yapmak ve risk analizi faaliyetlerine katkıda bulunmak
· Çalışanların sağlık gözetimini yapmak
· Yıllık çalışma planını tesis etmek ve uygulanmasını sağlamak
Site İçi Arama Motoru :

OSGB 1138 Nolu yetkili ortak sağlık güvenlik birimi
Akkaş KVKK        KVKK Uyum Kapsamında İnternet Gizlilik Çerez Politikası
AnasayfaKurumsalHizmetlerimizKütüphaneiletişim