İşletmelerin tehlike sınıfı neye göre belirleniyor ?
Tehlike sınıfının belirlenmesinde işletmenin  iş kolu kodunu (NACE) dikkate alıyor. Firmanın işkolu kodu hangi tehlike
sınıfına giriyor ise ona uygun saat hesabı yapılmaktadır. Bu hesaplamada İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.
Bu maddeye göre,
10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
Diğer işyerlerinde,
Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.
iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.
Neden OSGB ?
Yasal anlamda yükümlülüklerinizin büyük bir kısmı  OSGB tarafından yerine getirilecektir.
İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personeli istihdamından kaynaklanan kıdem ve ihbar tazminatı yükümlülüğünüz
olmayacak.
Olası bir hastalık veya özel sebepten dolayı, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının işe gelememesi durumunda, aynı
niteliklere sahip bir personel zaman kaybı söz konusu olmadan görevi yürütecektir.
OSGB ile çalışmak firmalara büyük avantajlar sağlar. İnsan Kaynakları olarak firmaların iş yükü hafifler. OSGB’ler sizin
adınıza Bakanlıklar ile ilgili yasal süreçleri takip eder ve gerekli raporlamaları yapar, gerekli önlem ve uyarıları firmalara
ileterek, yükümlülüklerin yerine getirir.

İş güvenliğinin önemi
Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş
yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple bir takım önlemleri önceden
alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmekte olduğundan iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır.

2012 sgk verileri ;
2012 yılında toplam 74.871 sigortalı iş kazası geçirdi.
2012 yılında toplam 74.871 işçi kaza geçirdi, iş kazası geçirenlerin 69.090’ı (%93) erkek, 5.781’i ( %7)kadın
İş kazası sayısında 1 yıl öncesine göre  % 8 artış meydana geldi.
2011 yılında 69.277 iş kazası meydana gelmişti, dolayısı ile iş kazası sayısında bir yıl öncekine göre%8 oranında artış
meydana geldi.

2012 YILINDA İŞ KAZALARINDA 744 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ !

SGK tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2012 yılında meyda2011 yılında meydana gelen iş kazaları sonucu 1.700 kişi
hayatını kaybetmişti, dolayısı ile iş kazası
sonucu ölüm sayısında % 56 oranında azalış oldu.
Meydana gelen iş kazalarında 744 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 735’i erkek, 9’u kadın olmaktadır. En çok
ölümlü iş kazasının inşaat sektöründe meydana gelmesi geleneği 2012 yılında da sürdü, İş kazaları sonucu hayatını
kaybeden 744 kişiden 256’sı inşaat sektöründe çalışıyordu. Yani 2012 yılında da iş kazası sonucu meydana gelen her 3
ölümden birisi inşaat sektöründe meydana geldi. 2011yılında inşaat sektöründe meydana gelen iş kazaları sonucu 570
kişinin hayatını kaybettiği göz önünde bulundurulursa, inşaat sektöründe de iş kazası sonucu ölümde 2011 yılına göre, %
56 oranında azalma olduğu görülmektedir.
SGK istatistiklerine göre, iş kazası sonucu hayatını kaybedenlerden 83’ünün çalıştığı işkolu bilinmezken, ölümlü iş
kazalarının 73’ü kara taşımacılığı ve boru taşımacılığında meydana gelmiştir.
SGK istatistiklerine göre, 2012 yılındaki iş kazalarının 9.450’si İstanbul’da, 9.303’ü Bursa’da, 7.596’sıİzmir’de, 7.227’si
Manisa’da,3.081’ Ankara’da, 2.628’i Denizli’de, 1.568’i Antalya’da, 1.068’iAdana’da, meydana gelmiştir.

NACE kodlamalarına burdan ulaşabilirsiniz.

Site İçi Arama Motoru :

OSGB 1138 Nolu yetkili ortak sağlık güvenlik birimi
Akkaş KVKK        KVKK Uyum Kapsamında İnternet Gizlilik Çerez Politikası
AnasayfaKurumsalHizmetlerimizKütüphaneiletişim